Wat kan Acting voor u betekenen?

Acting geeft advies, coaching en training, specifiek voor onderwijs- en zorginstellingen en gemeenten die met re-integratie van bijstandgerechtigden van doen hebben.

Onderwijs

Is uw zorgstructuur op orde? Past het onderwijs bij de leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben? Ik help u de puntjes op de i te zetten door:

 • Begeleiding van zij-instromers en startende docenten zodat ze voldoende toegerust zijn om Passend Onderwijs uit te voeren.
 • Met u mee te kijken naar verbeterpunten om het Passend Onderwijs optimaal te maken.
 • Trainen van Ondersteunend Onderwijzend Personeel PO en VO zodat zij zich gezien, gehoord en ondersteund voelen.
 • Brugklasleerlingen sterk en zeker te maken op weg naar het VO.
 • Trainen van startende zorgcoördinatoren

Zorg

Er is een toenemend tekort aan personeel in de zorg. De werkdruk neemt onevenredig toe. Om te borgen dat de nieuwe instroom de juiste kwaliteit biedt zorg ik voor:

 • Het ontwikkelen en realiseren van modulair onderwijs voor volwassenen in de gezondheidszorg.
 • Een begeleidingsprogramma voor herintreders in de zorg

Gemeenten

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Acting heeft als visie: Re-integreren is een vak en denkt mee over:
“Vrouwen uit de Bijstand naar Werk”

 • Mogelijkheden creëren om vrouwen in beweging te krijgen.
 • Een op maat gemaakt (onderwijs)traject aanbieden voor vrouwen zodat zij een passende werkplek vinden in de maatschappij en zich sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen.

Trainingen en workshops

 • Workshop Communicatie en Concentratie
 • Training Spreekvaardigheid
 • Training OOP in positie
 • Brugklastraining: “Wij zijn er klaar voor”!

In de trainingen en workshops ligt de nadruk op oefenen. Ik maak daarbij gebruik van rollen gespeeld spel met casuïstieken uit de praktijk.

Gespreksleider/moderator/gespreksleider

Wilt u uw congres, discussie of bijeenkomst niet uit de hand laten lopen en de eindtijd halen? Ik verzorg de rode draad van uw bijeenkomst en zorg ervoor dat het programma volgens plan verloopt.

Dezember 2016 um 15 23 nur setzt das gg in diesem kontext keine maßstäbe.